Een engagebox is een popup waarin een aanbieding, promotie of mededeling staat. Er zijn allerlei instellingen mogelijk om er voor te zorgen dat de popup wel informatieve waarde biedt, maar geen irritatie opwekt. Zo kan je instellen:

  • Wanneer de popup verschijnt (na x seconden, na het scrollen etc.)
  • Hoe vaak de popup verschijnt (bijvoorbeeld 1x per bezoeker per dag of maximaal 3x tijdens 1 bezoek)
  • Waar de popup verschijnt (op alle pagina's, alleen op de homepage, alleen op een specifieke pagina)
Top